VEIT DU AT...

Kvinnherad Energi støttar lokal idrett og kultur. Kvinnherad Energi harkvart år ein pott på kr 200.000,- for tilskot til arbeid som gjeld barn og ungdom som driv med idrett og kultur i vårt konsesjonsområde. Les meir her

Les Livstilsmagasinet Vår Energi her


Kvinnherad Energi støttar lokal idrett og kultur

Eldsjeler legg ned mykje fritid i musikkorps, idrettslag og andre kulturtilbod. Denne innsatsen er med på å skapa eit godt lokalsamfunn. Derfor er også vi med og gjev vårt bidrag.

Kvart år deler vi og ut refleksvestar til alle 1.klassingane i kommunen. Slik  er vi med på å sikra dei på skulevegen og ellers der dei ferdast i leik og fritid. Her ser vi 1.klassingane på Malmanger skule i oktober 2010.