Straumbrot

KOMPENSASJON FOR STRAUMBROT

Etter endringar i leveringsvilkåra 1. januar 2007, kan kundar som har hatt svært lange opphald i straumleveransen krevja erstatning. (jmf. utdrag frå forskrift om økonomisk og teknisk rapportering).

Driftsentral for overvåking!

Avbrotsintervall med sats kr.
Over 12 timar til og med 24 timar 600,-
Over 24 timar til og med 48 timar 1.400,-
Over 48 timar til og med 72 timar 2.700,-
Over 72 timar* 1.300,-

*For avbrot utover 72 timar skal det gjevast eit tillegg på kr 1.300,- for kvar nye påbegynt tjuefiretimarsperiode avbrotet varar.

Klikk her for forskriften som omhandlar kompensasjon for straumbrot.

For registrering av krav

Du kan òg kontakte oss på telefon 53475600, eller epost: post@nett.kvinnherad-energi.no eller fyll ut følgande skjema:

Namn *
Namn