Private Kraftverk

Private kraftverk kan vera aktuelt å byggja for lokale elveeigarar m.v. Desse må normalt tilknytast vårt nett. Dette må i så fall gjerast ein avtale om. Det vil normalt vera anleggstilskot for slik tilknyting. Krafta frå slike anlegg kan vi kjøpa om ønskjeleg. Vi gjev tilbod.

Har du planar om bygging av mikro-, mini-, eller småkraftverk så ta kontakt med energiverket snarast råd.

Du kan og finna ein del faktainformasjon om søknads- og godkjenningsprosedyrar på nettsidene til NVE: www.nve.no