Nytilkopling og oppgradering av elektrisk anlegg

Sidene er under revisjon!

Nye installasjonar

Permanent tilknyting av nye anlegg vert gjort på grunnlag av melding om installasjonsabeid frå utførande elektroinstallatør.

Elektroinstallatøren skal og senda melding i god tid før installasjonsarbeidet vert påbyrja, slik at ein kan få lagt fram nødvendige stikkleidningar til bygget.

Vi avgjer normalt kva type stikkleidning(luft- eller jordkabel, art og dimensjon) som vert valt.

Vilkår for tilknyting finn du ved å klikka på linja under:

EnergiNorge's Standard tillknytingsvilkår (pdf)


Oppgradering av elektrisk anlegg

Oppgradering av tilknytningspunkt på eksisterande anlegg, vert gjort på grunnlag av førehandsmelding om installasjonsabeid frå utførande elektroinstallatør.

Elektroinstallatøren skal og senda melding om installasjonsarbeid i god tid før installasjonsarbeidet vert påbyrja, slik at ein kan få lagt fram nødvendige stikkleidningar til bygget.