Mørke vegljos

Vegljosa i Kvinnherad kommune er Kvinnherad kommune sitt ansvar, men dei respektive kraftlaga utfører vedlikehaldet.

Vi er takksame for hjelp frå publikum til å melde frå om veglys som ikkje verkar.

Etter avtale med Kvinnherad kommune blir ikkje enkelt lyspunkt utbetra omgåande, men blir skifta når det er registrert fleire feil i same område eller ved rutinekontroll av gatelysanlegga.

I feilmeldingsskjema blir du beden om å oppgi telefon og feilmeldar. Dette er for å gje montørane frå Kvinnherad Energi AS har nokon å kontakte om dei er i tvil. Veglys sløkker ved hjelp av fotocelle når det vert lyst, dette gjer at det er ikkje lett å sjå kva lys som ikkje verkar. Fleire sortar feil kan gje mørke lys.

Send skjema