Målaravlesing

Målaravlesing kan meldast inn på tre måtar:

1: Internett:


Ha klart kundenummer, pinkode og målarstand før du går på våre Kundesider.

Tast inn Kundenummer og pin kode øverst på denne sida. Ved første pålogging må du registrera deg med kundenummer og målarnummer, velg dermed Ny pin øverst på sida. Seinare loggar du inn med kundenummer og pinkoden du får tildelt.

Om du ber sida om å hugse pinkodene vert pålogginga svært enkel ved seinare bruk.Du kan også tinga varsling om målaravlesing på e-post.

2: Tekstmelding (SMS):


Når det er tid for å lesa av målaren får du ei melding.
Den svarar du på ved å skriva KVHM målarstand og senda meldinga til 26166.

Fordelen med denne løysinga er at du kan stå ved målaren og tasta inn tala direkte. Du får kvittering og forbruk tilbake straks.

Enklare kan det ikkje gjerast!

Har du fleire målere, må du hugsa målarnummer når du sender tekstmeldinga til 26166:

KVHM målarnr målarstand

3: Telefonavlesing utgått:


Utgått teneste, grunna overgang til AMS, så har vi tatt vekk denne tenesten, bruk SMS eller internett.

Evt ring kundesenteret på tlf 53475600