Leveringsplikt

Hvis du ikkje har avtale med ein straumleverandør, vil du likevel få levert straum frå ditt lokale nettselskap. I vårt området er det Kvinnherad Energi As som har plikt til å levera straum til kundar som manglar straumleverandør.

Ordninga kallast leveringsplikt og er oppretta av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Denne tariffen består av månedleg gjennomsnittspris for spotkraft 5,0 øre/kWh inkl. mva. i påslag. Etter seks veker auker påslaget til 9 øre/kWh inkl. mva. Dette vil bli fakturert sammen med nettleiga.

Leveringsplikt er ein dyr avtale for deg som kunde. Om du ikkje har avtale med ein straumleverandør, anbefaler vi at du skaffer deg dette snarast for å sikre deg best mogleg vilkår.

Klikk her for å kome til NVE si side om leveringsplikt.