Velje Straumleverandør

Alle nettkundar må ha kraftavtale.

Gjeldande prisar

Kraftleverandørar og prisar for leverandørarer i Kvinnherad Energi AS sitt nettområde finn du hos Konkurransetilsynet www.kt.no/kraftpriser .

Straumleverandørar i Kvinnherad Kommune

Ynskjer du å byta kraftleverandør, tek du kontakt med ny kraftleverandør. Når du bestiller kraft treng du målepunktID. Dette finn du på faktura frå oss, eller du får det ved å henvenda deg til oss på tlf: 53 47 56 50. Du treng og ei avlesing av målaren. Valgt kraftleverandør sender melding til netteigar og til tidlegare kraftleverandør. For oversikt over kraftleverandørar i Kvinnherad Kommune sjå lista her.

Leveringsplikt - dersom du ikkje har valt straumleverandør

Nettkundar som ikkje har valt straumleverandør vil få straum levert til ein spesiell tariff som vert kalla leveringsplikt Dette er ei dyr løysing.

Leveringsplikt - dersom du ikkje har valt straumleverandør

Nettkundar som ikkje har valt straumleverandør vil få straum levert til ein spesiell tariff som vert kalla leveringsplikt Dette er ei dyr løysing.

Meir informasjon om leveringsplikt her.