Kompensasjon for straumbrot

Etter endringar i leveringsvilkåra 1. januar 2007, kan kundar som har hatt svært lange
opphald i straumleveransen krevja erstatning. (jmf. utdrag frå forskrift om økonomisk og
teknisk rapportering sjå baksida av dette skrivet).
Tabell for kompensasjon ved svært lange straumbrot
Avbrotsintervall Sats kr.
Over 12 timar til og med 24 timar 600,-
Over 24 timar til og med 48 timar 1.400,-
Over 48 timar til og med 72 timar 2.700,-
Over 72 timar* 1.300,-
*For avbrot utover 72 timar skal det gjevast eit tillegg på kr 1.300,- for kvar nye påbegynt tjuefiretimarsperiode avbrotet varar.