Kranbil - Betongpumpebil - Skoghogst - Graving

Arbeid nær linjer

Før du set i gang arbeid i nærleiken av kraftliner må du kontakta Kvinnherad Energi AS for å verta orientert om eventuelle sikringstiltak. Kvinnherad Energi skal kontaktast dersom det skal arbeidast nærare en 30 meter frå høgspentlina. Utføring av eventuelle sikringstiltak, utfører Kvinnherad Energi vederlagsfritt.

Arbeid innafor 30 meter til høgspent, skal varslast til Kvinnherad Energi.  

Arbeid innafor 30 meter til høgspent, skal varslast til Kvinnherad Energi.
 


Graving

Før ein startar gravearbeid med maskin e.l., skal ein ta kontakt med Kvinnherad Energi for å avklare om det er kablar i området. Eventuell kabelpåvisning, (kabelsøking og merking) utfører Kvinnherad Energi vederlagsfritt.


Kontaktinformasjon

Ring 53 47 56 00 (sentralbord) i arbeidstida (07:30-15:00) eller 97 56 50 60 (vakttelefon) utanom arbeidstida. Sikringstiltak og kabelpåvising, utfører Kvinnherad Energi vederlagsfritt.