Flytting og bestilling av nettleigeavtale

Overtaking av eksisterande anlegg skal meldast til Kvinnherad Energi AS
 

Når du flyttar inn på ei ny adersse må du teikna nettleigeavtale. Kvinnherad Energi krev signert bestilling og personar som skal stå som nettkunde må vera over 18 år. Om du brukar BankID kan du bruke elektronisk skjema klikk her:

Eventuelt skriv ut dette skjemaet: Tinging av nettleige, fyll ut og send det som e-post til nett@kvinnherad-energi.no, evt send som faks eller send som brev til Kvinnherad Energi.

 

Her er vilkåra: for tilknytning og nettleigeavtale (pdf)

 


FOR AVLESNINGAR PÅ SMS, send til 26166: KVHM avlest_stand
For bestilling av tenesta for målaravlesing på SMS: send til 26166: KVHM START kundenr målarnr
For avslutning av tensta send til 26166: KVHM STOPP kundenr målarnr

NB! For andre meldingar enn målaravlesning kan ein og nytta SMS, om ein sender ein SMS. Skriv  KVH <di melding> og send den til 26166:

Det vil då automatisk bli opprette som ei sak hos oss og du får umiddelbart ei kvittering med tildelt saksnummer. Dette gjeld også om du sender epost til post@nett.kvinnherad-energi.no. Legg gjerne inn di epostadresse og mobilnr inn via vår nye kundeweb her.