Straumstans måndag 08.10.18 og tirsdag 09.10.18

Det blir straumstans MÅNDAG 08.10.2018 og TIRSDAG 09.10.18. Det vert kortvarig stans 5 min måndag og tirsdag mellom kl 0640 - 0645  og kl 1600-1615 for kundar knytt til Porsvikreset trafo.  Innkobling utan varsel.

Det blir straumstans MÅNDAG 08.10.2018 og TIRSDAG 09.10.18. Det vert kortvarige stans i ca 5. min måndag og tirsdag mellom kl 0830-0900 og ca kl 1500-1530 for kundar knytt til Opsangervatn og Gangstø trafo. Innkobling utan varsel.

Viktig! Viktig!
Anlegget dykkar vert desse dagane forsynt via aggregatdrift mellom ca kl 0830 til ca kl 1530. Me ber om at forbruket dykkar vert redusert så mykje som mulig i dette tidspunktet. Slå av ting som varmekabler, lys, evt varmtvannstankar dersom dykk ikkje er heime på dagen.