Det Lokale Eltilsyn (DLE)

Sentral tilsynsmyndigheit som er Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB), pålegg nettselskapa å oppretta lokalt elektrisitetstilsyn (DLE) som skal føra tilsyn med elektriske anlegg og elektriske utstyr innafor sitt forsyningsområde.

DLE skal utføra oppgåver som vert pålagt av sentral tilsynsmyndigheit, DSB. DLE er underlagt sentral tilsynsmyndigheits kontroll.

BKK Elsikkerhet AS

Kvinnherad Energi AS har inngått avtale med BKK Elsikkerhet AS for utføre tilsyna (kontrollere anlegg) ute hos kunde. BKK Elsikkerhet AS vil nytta desse tilsynsinspektørane i vårt område:

  • Oddvar Hopland
  • Lars Yngve Gjuvsland
  • Trond Throndsen
  • Stian Bolstad
  • Knut Løtvedt
  • Øyvind Brekke

DLE ved Kvinnherad Energi AS

Ved Kvinnherad Energi AS er det to personar, som utfører kontroll med elektrisk anlegg.

DLE Ansvarleg: Hans Ordin Østebø
Utfører: Revisjonar - Verifikasjonar - Periodiske kontrollar
Tlf.: 53 47 56 61  - Mob.: 907 56 032

Installasjonsinspektør: Arne Riise
Utfører: Verifikasjonar - Periodiske kontrollar
Tlf.: 53 47 56 62 - Mob.: 982 21 953

Ynskjer du kontakt med DLE Kvinnherad Energi AS, send e-post til dle@kvinnherad-energi.no