Byggjestraum

Sida er under revisjon

Vi har byggestraumskåp til leige. Det kostar kr. 2000,- inkl. mva. for oppsetjing og det same for nedtaking, og kr. 6,25 inkl. mva. i leige pr. dag. I tillegg nettleige fastbeløp, energiforbruk nett og kraftforbruk.

Dersom du ønskjer eit slikt skåp må du senda oss bestillingskjema i god tid føreåt. Skjemaet som du finn ved å klikka på linja under. Du må og leggja ved kart og merka av byggeplassen, eller ta kontakt med oss på annan måte.

Skjema for bestilling/tinging av byggjestraum (pdf)