Status Ekstremveret "TOR"

Her legger vi ut statusrapportar, under ekstremveret TOR:

kl 20:30

Alle skal ha no få straum attende , om du fortsatt ikkje har straum sjekk om jordfeilbrytar er "inne" i din installasjon evt ta kontakt. Om det ikkje skjer noko meir utover kvelden og natta er herved statusoppdateringen herfrå ferdig,

kl 18:41

Alle skal ha no få straum attende unnateke kundar på Bergtun og Femsteinevik. Om du fortsatt ikkje har straum sjekk om jordfeilbrytar er "inne" i din installasjon evt ta kontakt. Feilrettinga på Bergtun og Femsteinevik er estimert til 1,5 - 2 timar.

kl 18:00

Straumutfall mellom Uskedalen-Husnes (ved Søral). Helland og Teigen trafo skal no vera utbetra, dm du fortsatt ikkje har straum sjekk om jordfeilbrytar er "inne" i din installasjon evt ta kontakt.

kl 16:50

Alle skal ha no få straum attende unnateke kundar på Bergtun, Femsteinevik, Helland og Teigen (trafo). Om du fortsatt ikkje har straum sjekk om jordfeilbrytar er "inne" i din installasjon evt ta kontakt.

kl16:30

Straumen skal no vera tilbake frå Rosendal til Ænes. Følgande kundar er utan straum i desse områda, Bergtun, Femsteinevik, Helland, Teigen og Sundsteigen, uviss rettetid. 

kl 16:00

Straumen skal no vera tilbake frå Husnes tom Uskedalen. Strekning Rosendal - Ænes er fortsatt feil på linja, feilretting pågår, uviss rettetid.

kl 15:15

Straumen skal no vera tilbake på Varaldsøy og Mundheim. Følgande områder er no utan straum, Bergtun-Femsteinevik, Delar av Teigen og Sundsteigen. Desse må påberekna nokre timar utan straum, grunna feilretting. Aktuelle kundar har motteke melding.

kl 15:00

Feil lokalisert, mellom Femsteinevik-Mundheim, feilretting pågår. Kvinnherad Energi har for tida feil på høgspentnettet i området Teigen-Sundsteigen. Kvinnherad Energi har lokalisert feilen som trafohavari grunna lynnedslag, og er i gang med å utbetra skaden. Uvisst når straumen er tilbake, men påbereknast nokre timar. Innkopling utan varsel.

kl 14:30

Straumutfall Femsteinevik mot Mundheim og heile Varaldsøy.

Straumutfall i området Teigen.

kl 14:00

Kvinnherad Energivil med dette orientera at uværet har forårsaka feil på høgspentnettet, og problem for fibernettet, i området . Mannskapet vårt er ute, men været senkar arbeidet. Sidan stadig nye område vert råka av uværet, er det vanskeleg å vita når Kvinnherad Energi har ei stabil straumforsyning igjen.
Medan feilsøkinga pågår, vil det verta ein del blink i ljoset. Kun ta kontakt om ein har viktig informasjon om td trefall.