Presentasjon av Kvinnherad Energi

Grunna mange innlegg og tankar i etterkant av kommunestyremøte 31 januar, kan ein her sjå gjennom presentasjonen som ble gjort av Kvinnherad Energi og Kvinnherad Breiband i nemnde kommunestyremøte.

100aar.jpg

Presentasjonen kan du opna her

Frå 1 januar 2019 reduserte vi nettleiga med 2,9 øre/kWh for Kvinnherad Energi sine kundar. Nedgangen skuldast god drift og at forbruksavgifta blir for første gang satt ned. Kvinnherad Energi klarar til tross for store investeringar, i bla. nye straummålare (AMS), dei siste åra å halde nettleigeprisane på lågare nivå enn i 2018.

Med endringa har nettleigeprisane blitt redusert med 13,8 % frå 1. januar 2016  som tilsvarer kr 1920 for eit hushald med årsforbruk på 20.000 kWh.