Ledig stilling - TILSYNSINGENIØR - DLE ANSVARLEG

Kvinnherad Energi AS har ledig stilling som tilsynsingeniør – DLE Ansvarleg frå 01.09.2018 eller etter avtale. Stillinga er fagleg og administrativt underlagt nettsjef.

Arbeidsoppgåver

 • DLE Ansvarleg står fagleg ansvarleg for all utførande tilsynsverksemd utført av DLE Kvinnherad Energi AS.
 • Tilsynsingeniøren skal utføra arbeid som bestemt i El-tilsynslova og Forskrifter om det lokale elektrisitetstilsyn (FDLE), her under:
  • Utarbeide planar og rapportar iht. årleg instruks frå DSB
  • Tilsyn med bustadar, hytter og næringsbygg
  • Verksemdskontroll – Internkontroll (HMS)
  • Risikovurdering av tilsynsobjekt
  • Tilsyn med elektroinstallatørar
  • Informasjonsarbeid mot skular og institusjonar
  • Førebyggande el-sikkerhetsarbeid
  • Bistå Politi i brann og ulukkeetterforskning

 Stillinga kan og verta tillagt andre oppgåver.

 Utdanning:

 • Eksamen frå ingeniørhøgskule eller to årig fagskule, elektroteknisk linje for elkraft/sterkstraum eller tilsvarande skule.
 • Fagbrev som elektromontør Gr. L eller tilsvarande.

  

Vi ynskjer

 • Ryddig, systematisk og kan jobba sjølvstendig.
 • Utadvent, tillitsskapande og serviceinnstilt med evne til å byggja gode relasjonar.
 • Gode IKT kunnskapar.
 • Gode evner til å uttrykka seg skriftleg og munnleg på norsk (nynorsk og bokmål).
 • Autorisasjon som EKOM installatør
 • Ynskjer at kandidat har avlagt installatørprøve, eller er være villig til å ta denne.

Krav

 • Være villig til å avlegge eigen prøve for DLE ansvarleg om dette blir kravd.
 • Det er eit krav at søkjar har førarkort kl. B. 

Praksis

 • Viser til "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektriske utstyr" (FEK 2013)
 • Inneha minst tre års relevant praksis frå bygging og vedlikehald av elektriske anlegg etter endt utdanning, jfr. FEK 2013 § 9.

Vi tilbyr

 • Opplæring i ein spennande bransje
 • Gode og utviklande arbeidstilhøve i godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjonar
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Søknad med CV sendes

Kvinnherad Energi AS, Vikjo 7, 5464 Dimmelsvik eller på e-post til kjell@kvinnherad-energi.no  

 Søknadsfrist: 20.06.2018

 Spørsmål angåande stillinga kan rettast til nettsjef Kjell Enes 53 47 56 25 / 400 19 348