Gjennomfakturering

Nettselskap som praktiserer fellesfakturering for forbrukerkunder, på hvilken som helst måte, må fra 1. september 2016 også tilby gjennomfakturering til kraftleverandører som ønsker dette. Dette er hjemlet i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester, nøytralitet mv, (Forskrift 1999-03-11 nr. 301 med senere endringer). Forskriften regulerer kun gjennomfakturering av forbrukerkunder. 

 

Nettselskap som ikke er involvert i noen form for fellesfakturering er fritatt fra kravet om å tilby avtaler om gjennomfakturering.  Alle andre må tilby gjennomfakturering uansett hvordan selskapet er organisert og uavhengig av hvem som tidligere har stått for fellesfaktureringen.

 

Kraftleverandør som gjennomfakturerer plikter å gjøre dette for samtlige av sine forbrukerkunder (privat ikkje foretak) i et nettområde.

Praksis

Nettselskapet fakturer i hovedsak som før, men fakturaen sendes til kraftleverandøren.  Nettselskapet bestemmer selv fakturafrekvensen. Kraftleverandør må betale fakturaen innen forfall og bærer risikoen for at forbruker ikke betaler. Forfallsdato kan tidligst settes til 20 dager etter fakturautstedelse.

 

Anleggsbidrag + anna kreves inn direkte fra nettselskapet.