Hurtigladar - betalingsløysning

Når ein etablerte hurtigladestasjon for elbilar, var ein pålagd å innføre betalingsløysning av Hordaland Fylkeskommune. Dette er no inngått avtale med 'Grønn Kontakt', og ein har 3 mogleheiter å gjera betaling på:

- Lad med ladekort/-brikke. fra NOK 0,- per minutt. Bestillast på websiden gronnkontakt.no. Samme brikke kan nyttast på alle ladestasjoner som er knytta til Grønn Kontakt.

- Lad med GOCHARGE app, NOK kr 99,- per lading.

- Lad med SMS, NOK kr 99,- per lading. SMS : GKRO1A START til 2470

For henvendingar i samband med lading via ladekort/- brikke ring Grønn Kontakt sin vakttelefon: 476 70 800. For henvendingar i samband med lading knytta til app og sms kontakt WTW AS: 735 320 97

Utfyllande informasjon på ladestasjon!