Årsrapport

Årsrapport 2013

Rekneskapen for2013 er gjort opp med følgjande hovudtal (tal for 2012 i parantes)
Omsetning:    
kr  134,4 mill. (kr  115,2 mill.)
Driftsresultat
kr    18,7 mill. (kr    14,2 mill.)
Årsresultat før skatt:  
kr    17,1 mill. (kr    11,2 mill.)
Årsoverskot:
kr    12,0 mill. (kr      8,0 mill.)
Les heile årsrapporten her