Framsida
Kontakt oss
Kvinnherad Energi
Vikjo 7
5464 DIMMELSVIK
Telefon: 53 47 56 00
E-post firma
firmapost@kvinnherad-energi.no
Epost kundesenter
post@nett.kvinnherad-energi.no
Kundesenter: 53 47 56 00
Vakttelefon: 97 56 50 60

Linker
Søk
 
Siste nyhende
27.02.2015
Kultur- og idrettstilskot
Kvinnherad Energi støttar lokal idrett og kultur. Kvinnherad Energi har for 2015 ein pott på kr 200.000,- for tilskot til arbeid som gjeld barn og ungdom som driv med idrett og kultur i vårt konsesjonsområde. Søknadsfrist 1 mai! Sjå utlysning her, Les retningsliner for tildeling...
20.01.2015
Strømmens dag 23 januar

Generell pressemlding:
Den varme dusjen står øverst på lista over hva nordmenn ville savne mest dersomstrømmen forsvant. Bare halvparten av befolkningen sier de ville savnetmobiltelefonen sin, mens hårføneren havner på siste plass. Fire av ti nordlendinger mener de kan klare seg svært bra uten strøm i et døgn, mens barehalvparten så mange svarer det samme på Østlandet.
10.01.2015
Mange straumutfall

10.jan kl 20:28 Grunna uveret 'NINA' er Kvinnherad Energi i høgaste beredskap og med alttilgjengleg mannskap ute.. Vi oppmodar at KUN dei som har gjort observasjonersom kan vera til hjelp i feilrettinga som ringjar telefonr 53475600.
15.12.2014
Nettleigetariffar frå 01 januar 2015
Nye nettleigetariffar for 2015, endringar for td. hushald/fritidshus auka fastbeløpet på kr 140 auka forbruksledd ca 2,7 øre/kWh i satsane for 2015 i forhold til 2014. Det er og kome ei auke i forbruksavgifta frå 12,39 øre/kWh til 13,65 øre/kWh (alle beløp utan mva) Klikk her for tariffane
06.06.2014
Tildelt kultur- pg idrettstilskot 2014

KvinnheradEnergi har for 2014 ein pott på kr 200.000,- for tilskot til arbeid som gjeldbarn og ungdom som driv med idrett og kultur i vårt konsesjonsområde. . Vi mottok 20 godeog spanande søknader som hadde stor spennvidde, og det er utdelt kr 200.000,-til 8 søknader.


KvinnheradEnergi har for 2014 tildelt følgande midlar frå vårt kultur- og idrettstilskotfor barn og unge:
26.05.2014
Årsrapport 2013


Rekneskapen for2013 er gjort opp med følgjande hovudtal (tal for 2012 i parantes)
Omsetning:    
kr  134,4 mill. (kr  115,2 mill.)
Driftsresultat
kr    18,7 mill. (kr    14,2 mill.)
Årsresultat før skatt:  
kr    17,1 mill. (kr    11,2 mill.)
Årsoverskot:
kr    12,0 mill. (kr      8,0 mill.)
Les heile årsrapporten her

Målaravlesing

Målaravlesing kan meldast inn på tre måtar:

 

1:Internett:

Ha klart kundenummer, pinkode og målarstand før du går på våre Kundesider.

Tast inn Kundenummer og pin kode øverst på denne sida. Ved første pålogging må du registrera deg med kundenummer og målarnummer, velg dermed Ny pin øverst på sida. Seinare loggar du inn med kundenummer og pinkoden du får tildelt.

 

Om du ber sida om å hugse pinkodene vert pålogginga svært enkel ved seinare bruk.Du kan også tinga varsling om målaravlesing på e-post.


2:Tekstmelding (SMS):

Første gang du tar i bruk denne tenesta må du registrera deg.

Send: KVHM START kundenummer målarnr til 26166. Du vil då får kvitteringsmelding på at du er registrert.

Neste gong det er tid for å lesa av målaren får du ei melding.
Den svarar du på ved å skriva KVHM målarstand og senda meldinga til 26166.

Fordelen med denne løysinga er at du kan stå ved målaren og tasta inn tala direkte. Du får kvittering og forbruk tilbake straks.

Enklare kan det ikkje gjerast!

 

Har du flere målere, må du hugsa målarnummer når du sender tekstmeldinga til 26166:

KVHM målarnr målarstand

 

3:Telefonavlesing:

Ha klar kundenummer, målarnummer og målarstand før du ringer.

Ring 800 55 217 Stemma i telefonen hjelper deg gjennom registreringa. Med trådlaus telefon kan du gjera alt når du står ved målaren. Enkelt og greitt

 
Klikk på bilete for full storleik
 
 
  Tilbake

 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS
Sidekart