Framsida
Kontakt oss
Kvinnherad Energi
Vikjo 7
5464 DIMMELSVIK
Telefon: 53 47 56 00
E-post firma
firmapost@kvinnherad-energi.no
Epost kundesenter
post@nett.kvinnherad-energi.no
Kundesenter: 53 47 56 00
Vakttelefon: 97 56 50 60

Linker
Søk
 
Siste nyhende
20.01.2015
Strømmens dag 23 januar

Generell pressemlding:
Den varme dusjen står øverst på lista over hva nordmenn ville savne mest dersomstrømmen forsvant. Bare halvparten av befolkningen sier de ville savnetmobiltelefonen sin, mens hårføneren havner på siste plass. Fire av ti nordlendinger mener de kan klare seg svært bra uten strøm i et døgn, mens barehalvparten så mange svarer det samme på Østlandet.
10.01.2015
Mange straumutfall

10.jan kl 20:28 Grunna uveret 'NINA' er Kvinnherad Energi i høgaste beredskap og med alttilgjengleg mannskap ute.. Vi oppmodar at KUN dei som har gjort observasjonersom kan vera til hjelp i feilrettinga som ringjar telefonr 53475600.
15.12.2014
Nettleigetariffar frå 01 januar 2015
Nye nettleigetariffar for 2015, endringar for td. hushald/fritidshus auka fastbeløpet på kr 140 auka forbruksledd ca 2,7 øre/kWh i satsane for 2015 i forhold til 2014. Det er og kome ei auke i forbruksavgifta frå 12,39 øre/kWh til 13,65 øre/kWh (alle beløp utan mva) Klikk her for tariffane
06.06.2014
Tildelt kultur- pg idrettstilskot 2014

KvinnheradEnergi har for 2014 ein pott på kr 200.000,- for tilskot til arbeid som gjeldbarn og ungdom som driv med idrett og kultur i vårt konsesjonsområde. . Vi mottok 20 godeog spanande søknader som hadde stor spennvidde, og det er utdelt kr 200.000,-til 8 søknader.


KvinnheradEnergi har for 2014 tildelt følgande midlar frå vårt kultur- og idrettstilskotfor barn og unge:
26.05.2014
Årsrapport 2013


Rekneskapen for2013 er gjort opp med følgjande hovudtal (tal for 2012 i parantes)
Omsetning:    
kr  134,4 mill. (kr  115,2 mill.)
Driftsresultat
kr    18,7 mill. (kr    14,2 mill.)
Årsresultat før skatt:  
kr    17,1 mill. (kr    11,2 mill.)
Årsoverskot:
kr    12,0 mill. (kr      8,0 mill.)
Les heile årsrapporten her
25.04.2014
Vinnere Efakturakampanje

Vi har hatt  efaktura vervekampanje i vinter, der har vi no trekt ut 3 kundar som får  kvar sitt nettbrett, vinnarane er:
Gunnar Sandvik, Husnes
Øystein Markhus, Husnes
Kåre Skromme, Åkra

Velkommen til Kvinnherad Energi AS


Våre heimesider er utvikla med tanke på sjølvbetjening. Her vil du kunne registrere målerdata og skaffe deg oversikt som visar ditt straumforbruk. Du finn og nødvendige informasjon og kontaktdata til både Kvinnherad Energi og til den enkelte ansatte. 

Vår nye facebook side finn du her , denne sida er for firmainformasjon og er energirelatert!
Du og kan og bli venn/medlem av Kvinnherad Energi på Facebook klikk her ,dette er plassen for diskusjonar og spørsmål direkte til Kvinnherad Energi

 

MELDINGAR ANGÅANDE EKSTREMVERET 'NINA'

13 jan 15:15 - Kompensasjon for straumbrot

Straumkundar kan krevja å få utbetalt eit beløp frå Kvinnherad Energi ved svært langvarige avbrot. Dette er avbrot som varar meir enn 12 timar.

Slik ser satsane ut:

Straumbrot  i 12-24 timar:    600 kroner

Straumbrot  i 24-48 timar: 1.400 kroner

Straumbrot i 48-72 timar:  2.700 kroner

For straumbrot ut over 72 timar vert det gjeve eit tillegg på 1.300 kroner for kvar ny påstarta tjuefiretimersperiode avbrotet varer. For fritidsbustader kan samla årleg krav ikkje vera større enn total nettleige for året.

 

Fyll ut dette skjemaet klikk her,for utskriftsvennleg versjon (pdf)klikk her. Du kan òg kontakte oss på telefon 53475600, eller epost: post@nett.kvinnherad-energi.no

 

Les meir her om ordninga

13 jan 13:50

OBS Leidningar på bakken (gjeld stort sett områdene Mundheim, Hatlestrand, Varldsøy, Ølve)

Etter ekstremværet 'Nina' ligg det nokrestadar spenningsførande leidningar på bakken. Vi oppfordrar alle til å ikkjekoma i berøring med desse.

KE arbeidar kontinuerleg med å fjernaleidningane

12 jan 11:00

Då gjenstår en del rydding og lågspentfeil rundt omkring i kommunen. Vi oppmodar kundar rundt omkring som observerer trefall på linjer, knekte eller skeive stolpar, eller andre unormale ting på linjenettet å ta kontakt på telefon 534 75 600 fram til kl 15.

11 jan 21:30

ENDELEG Alle Kvinnherad Energi sine nettkundar er inne! Det kan allikevel vera diverse feil hos enkeltkundar, men desse blir retta fortløpande. Tusen takk til alle tilsette som har stått på natt og dag, og til takk til alle våre forståelsefulle kundar!

11 jan 21:00

Status straumutfall. Alt er inne igjen på Nordsida. På deler av Sunde er detfortsatt feil gjeld 192 kundar. På Borgundøy og Halsnøy er det ca 120 kundarutan straum. 312 kundar er ute i Kvinnherad no.

11 jan 19:30

Statusstraumutfall. Stort sett alt er inne igjen på Nordsida. Området fråPrestnes mot Nedre Bjelland er ny estimert feilretting til kl 20.00. Halsnøy er kome inn med Firkanten-Ranavik dvs ca50 kundar. Ca 350 kundar er ute i Kvinnherad no.

 

11 jan kl 16:00

Status straumutfall. SKL er i gang med feilretting og skogrydding inn mot Stussvik, fortsatt ukjent gjenopprettiingstid. Området frå Prestnes mot Nedre Bjelland er estimert feilretting til kl 18.30

11 jan kl 12:30

Status straumutfall, Kolamyro er satt aggregat på, ang nordsida er det påvisst trefall inn til Stussvik avventer feilretting der hos SKL. Ang halsnøy er status  at Bjoaneset-Sydnes er inne igjen og det foregår feilretting Tofte, Ranavik, Rabbarhaug, Fatland.

Sunde linja falt ut kl 12.22, feilsøking pågår.

11 jan kl 10:20

Status straumutfall, Kolamyro er satt aggregat på, ang nordsida er det påvisst trefall inn til Stussvik avventer feilretting der hos SKL. Ang halsnøy er status Firkanten-Ranavik 9 trafoer Sydnes, Borgundøy,Fjelbergøy 14 trafoer Rabbarhaug-Fatland 9 trafoer + Høylandsbygd

11.jan kl 08:00

Alle som er oppgitt i foregåande melding er fortsatt utan straum. Mannskap er på vei til feilretting på Kolamyro og Storetræ. Nordsida av fjorden er avhengig av feilretting av SKL.

Årsnes-Gjermundshamn ferje er foreløpiginnstilt, Årsnes- Varaldsøy uviss, grunna «Stallovarre» gikk på grunn i natt.

 

10. jan kl 24:00

Kolamyro trafo blir liggande ute til sundag formiddag (høgspent nedsleten)

I Uskedalen er Storetræ ute og  blir liggande ute til sundag formiddag (høgspent nedsleten)

Følgande stader må forventa lang utfallstid (fått sms kl 24 om ukjend gjenopprettingstid):

Hatlestrand

Ølve

Varaldsøy

Mundheim

 

Status for  Fjelberg kraftlag sine kundar  sjekk her: http://fjelberg-kraftlag.no/

10jan. kl 23:00 Følgande steder er utan straum (1384 anlegg):

Kolamyro trafo blir liggande ute til sundag formiddag (høgspent nedsleten)

I Uskedalen er Storetræ ute og  blir liggande ute til sundag formiddag (høgspent nedsleten)

Følgande stader må forventa lang utfallstid:

Hatlestrand

Ølve

Varaldsøy

Mundheim

 

Status for  Fjelberg kraftlag sine kundar  sjekk her: http://fjelberg-kraftlag.no/

 

10jan. kl 22:15 Følgande steder er utan straum (1606 anlegg):

Deler av Sunde, Kolamyro trafo blir liggande ute til sundag formiddag (høgspent nedsleten)

I Uskedalen er Storetræ ute og  blir liggande ute til sundag formiddag (høgspent nedsleten)

Følgande stader må forventa lang utfallstid:

Hatlestrand

Ølve

Varaldsøy

Mundheim

10 jan: kl 20:40 Følgande steder er utan straum (1703 anlegg):

Deler av Sandvoll

Deler av Sunde

Hatlestrand

Ølve

Varaldsøy

Mundheim 

10.jan kl 20:28 

Grunna uveret 'NINA' er Kvinnherad Energi i høgaste beredskap og med alttilgjengleg mannskap ute.. Vi oppmodar at KUN dei som har gjort observasjoner som kan vera til hjelp i feilrettinga som ringjar telefonr 53475600.

Se bla stomens herjingar her.

http://www.kvinnheringen.no/Nina_fer_med_straumen-5-27-1335.html 

Følgande SMS er i kveld sendt ut til alle nettkundar:

Straumutfall!

Grunnauveret «Nina» har Kvinnherad Energi mange straumutfall og det er fare forytterlegare straumutfall utover kvelden. Vi oppmodar på det sterkaste  atdet er kun dei som har gjort observasjoner som kan vera til hjelp ifeilrettinga som ringjar telefonr 53475600. Ei slik unormal situasjon viopplevar akkurat no gjer det vanskeleg å gje ei estimert tid for normalstraumsituasjon.

KvinnheradEnergi er i høgaste beredskap og alt tilgjengleg mannskap er ute påfeilretting.

FLYTTING OG BESTILLING AV NETTLEIGEAVTALE.

Når du flyttar inn på ei ny adersse må du teikna nettleigeavtale. Kvinnherad Energi krev skriftleg bestilling og personar som skal stå som nettkunde må vera over 18 år. Skriv ut dette skjemaet, fyll ut og send det som e-post til marknad@kvinnherad-energi.no , fax eller brev til Kvinnherad Energi.

Skjema for bestilling av nettleigeavtale (pdf)

Her er vilkåra:

FOR AVLESNINGAR PÅ SMS, send til 26166: KVHM avlest_stand

For bestilling av tenesta for målaravlesing på SMS: send til 26166: KVHM START kundenr målarnr

For avslutning av tensta send til 26166: KVHM STOPP kundenr målarnr

 

NB! For andre meldingar enn målaravlesning kan ein og nytta SMS, om ein sender ein SMS. Skriv  KVH <di melding> og send den til 26166:

Det vil då automatisk bli opprette som ei sak hos oss og du får umiddelbart ei kvittering med tildelt saksnummer. Dette gjeld også om du sender epost til post@nett.kvinnherad-energi.no . Legg gjerne inn di epostadresse ogmobilnr inn via vår nye kundeweb her


 

Test ut vår nye kundeweb, få oversikt over ditt kundeforhold klikk her

 
 
VEIT DU AT...

Kvinnherad Energi støttar lokal idrett og kultur. Kvinnherad Energi har for 2014 ein pott på kr 200.000,- for tilskot til arbeid som gjeld barn og ungdom som driv med idrett og kultur i vårt konsesjonsområde. Sjå kven som fekk midlar for 2014 her, Les retningsliner for tildeling...

 

På biletet over er det representanter frå dei som mottok midlar for 2013. Som kunde hos oss blir du og ein støttespelar! Les meir...

 

Les Livstilsmagasinet Vår Energi her

  

Sjå vår skrytevideo her! 
(Videoen krever at ein har installert FlashPlayer eller tilsvarande )

 
 
ÅRSRAPPORTAR FOR KVINNHERAD ENERGI AS

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

 
 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS
Sidekart