Framsida
Kontakt oss
Kvinnherad Energi
Vikjo 7
5464 DIMMELSVIK
Telefon: 53 47 56 00
E-post firma
firmapost@kvinnherad-energi.no
Epost kundesenter
post@nett.kvinnherad-energi.no
Kundesenter: 53 47 56 00
Vakttelefon: 97 56 50 60

Linker
Søk
 
Siste nyhende
15.12.2014
Nettleigetariffar frå 01 januar 2015
Nye nettleigetariffar for 2015, endringar for td. hushald/fritidshus auka fastbeløpet på kr 140 auka forbruksledd ca 2,7 øre/kWh i satsane for 2015 i forhold til 2014. Det er og kome ei auke i forbruksavgifta frå 12,39 øre/kWh til 13,65 øre/kWh (alle beløp utan mva) Klikk her for tariffane
06.06.2014
Tildelt kultur- pg idrettstilskot 2014

KvinnheradEnergi har for 2014 ein pott på kr 200.000,- for tilskot til arbeid som gjeldbarn og ungdom som driv med idrett og kultur i vårt konsesjonsområde. . Vi mottok 20 godeog spanande søknader som hadde stor spennvidde, og det er utdelt kr 200.000,-til 8 søknader.


KvinnheradEnergi har for 2014 tildelt følgande midlar frå vårt kultur- og idrettstilskotfor barn og unge:
26.05.2014
Årsrapport 2013


Rekneskapen for2013 er gjort opp med følgjande hovudtal (tal for 2012 i parantes)
Omsetning:    
kr  134,4 mill. (kr  115,2 mill.)
Driftsresultat
kr    18,7 mill. (kr    14,2 mill.)
Årsresultat før skatt:  
kr    17,1 mill. (kr    11,2 mill.)
Årsoverskot:
kr    12,0 mill. (kr      8,0 mill.)
Les heile årsrapporten her
25.04.2014
Vinnere Efakturakampanje

Vi har hatt  efaktura vervekampanje i vinter, der har vi no trekt ut 3 kundar som får  kvar sitt nettbrett, vinnarane er:
Gunnar Sandvik, Husnes
Øystein Markhus, Husnes
Kåre Skromme, Åkra
10.04.2014
Hurtigladestasjon opna i Rosendal
Onsdag 9. april vart hurtigladestasjonen offisielt opna. Dette er ein av dei første trippelladarane idriftsatt, ladaren støtter standardane AC (blir idriftsatt ila mai), DC (CSS) og CHadEMO.
03.04.2014
Opning av hurtigladestasjon 9 april!


Etter eit samarbeidsprosjekt mellom Hordaland Fylkeskommune, Transnova og Kvinnherad Energi, er den første hurtigladarstasjon i Kvinnherad etablert i Rosendal, ved parkeringshuset til Varehuset Rosendal. Hurtigladestasjonen er levert av ABB og ein kan nytta følgande standarder CHAdeMO og CCS (Combo), førstenevnte standard er for japanske elbiler og den andre for europeiske elbilar.

Velkommen til Kvinnherad Energi AS

Våre heimesider er utvikla med tanke på sjølvbetjening. Her vil du kunne registrere målerdata og skaffe deg oversikt som visar ditt straumforbruk. Du finn og nødvendige informasjon og kontaktdata til både Kvinnherad Energi og til den enkelte ansatte. 

 

FLYTTING OG BESTILLING AV NETTLEIGEAVTALE.

Når du flyttar inn på ei ny adersse må du teikna nettleigeavtale. Kvinnherad Energi krev skriftleg bestilling og personar som skal stå som nettkunde må vera over 18 år. Skriv ut dette skjemaet, fyll ut og send det som e-post til marknad@kvinnherad-energi.no , fax eller brev til Kvinnherad Energi.

Skjema for bestilling av nettleigeavtale (pdf)

Her er vilkåra:

FOR AVLESNINGAR PÅ SMS, send til 26166: KVHM avlest_stand

For bestilling av tenesta for målaravlesing på SMS: send til 26166: KVHM START kundenr målarnr

For avslutning av tensta send til 26166: KVHM STOPP kundenr målarnr

 

NB! For andre meldingar enn målaravlesning kan ein og nytta SMS, om ein sender ein SMS. Skriv  KVH <di melding> og send den til 26166:

Det vil då automatisk bli opprette som ei sak hos oss og du får umiddelbart ei kvittering med tildelt saksnummer. Dette gjeld også om du sender epost til post@nett.kvinnherad-energi.no . Legg gjerne inn di epostadresse ogmobilnr inn via vår nye kundeweb her


 

Test ut vår nye kundeweb, få oversikt over ditt kundeforhold klikk her

 
 
VEIT DU AT...

Kvinnherad Energi støttar lokal idrett og kultur. Kvinnherad Energi har for 2014 ein pott på kr 200.000,- for tilskot til arbeid som gjeld barn og ungdom som driv med idrett og kultur i vårt konsesjonsområde. Sjå kven som fekk midlar for 2014 her, Les retningsliner for tildeling...

 

På biletet over er det representanter frå dei som mottok midlar for 2013. Som kunde hos oss blir du og ein støttespelar! Les meir...

 

Les Livstilsmagasinet Vår Energi her

  

Sjå vår skrytevideo her! 
(Videoen krever at ein har installert FlashPlayer eller tilsvarande )

 
Frå venstre bak: Fjellhaugen Skisenter, Ænes Grendalag, Kvinnherad Skyttarlag, Marknadsjef Kenneth Ingvaldsen, Framme frå venstre, Husnes Skyttarlag, Rosendal Skulekorps, Kvinnherad Handballklubb
ÅRSRAPPORTAR FOR KVINNHERAD ENERGI AS

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010

 
 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS
Sidekart